เก๋ไก๋สไลเดอร์เลิกกับแฟน-จุดแข็ง : อยากใช้ชีวิตให้คุ้ม จุดอ่อน : โควิด

1:ไม่คู่ควร

เก๋ไก๋สไลเดอร์เลิกกับแฟน_

8/20วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

2:เก่าแต่เก๋า พร้อมปล่อยต่อ

ศ.ศุภิสราฟาร์ม3/18แก้ไขเป็นวิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

3:จุดแข็ง : อยากใช้ชีวิตให้คุ้ม
จุดอ่อน : โควิด

3/28ความคิดเห็น

ดอร่าหุ่นดีมากเลยค่ะ❤️

10/20Krongthipขอบคุณจร้าา🥰

10/23วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

4:ไม่มีเรื่อง

เก๋ไก๋สไลเดอร์เลิกกับแฟน_

3/20วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

5:เผลอเก่ง

9/2วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

6:กำลังแอบมองผช😁

6/2วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

7:อย่าปล่อยตัว

เก๋ไก๋สไลเดอร์เลิกกับแฟน_

มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย

10/3วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

8:ฝึกทิ้งขยะในใจ ให้เหมือน ทิ้งขยะในมือ

2/12วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

-->